Galleri Utö

Välkommen på en sjöhistorisk resa till Utö.
En robust plägsed för stadiga matroser under bastant och handfast befäl.

En följetång – välkommen tillbaka…