Att skapa närvaro på rätt sätt

Företaget
Svenska Handelsbanken är en av de största bankerna i Norden med kontorsrörelse i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Handelsbanken är en universalbank med ett brett utbud av finansiella tjänster för företag och privatpersoner, traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, trading, placering på aktie- och räntemarknad samt personförsäkringar.

Uppdraget
Vi fick i uppdrag att ta fram en handbok i sponsring för banken. En vägledning och inspirationskälla för bankens alla kontor runt om i landet. Hur man bygger ett affärsmässigt samarbete mellan det sport, kultur, forskning eller sociala engagemang man väljer att stödja – ett sponsorskap skall alltid gagna båda parter. Arena verkar även som rådgivare i sponsringsfrågor som rör banken centralt. Vi har t ex varit rådgivare i avtalsfrågor som rör ÅFOR (Gotland Runt).