Nå din målgrupp via hjärta och hjärna

Vi arbetar med projektets alla delar, från objektsanalys och idéarbete till förhandlingar, avtal och uppföljning. Det omsätts stora pengar inom sponsring och allt fler företag inser vilka strategiska fördelar ett rätt hanterat sponsringprojekt innebär för ditt varumärke.

Analys
Det är en fördel att låta oss på Arena vara med från början i utvärderingsprocessen. Vi har tagit fram egna redskap och modeller för att kunna utvärdera olika projekt och på så sätt avgöra vilken typ av sponsring som skulle passa ditt företag bäst. Utöver existerande projekt skapar vi även nya, skräddarsydda lösningar tillsammans med våra samarbetspartners.

Kreativa förslag
Eftersom vi har en oberoende ställning utan egna rättigheter eller projekt, deltar vi gärna i den inledande kreativa processen. Därefter tar vi projektet vidare avseende förutsättningar, avtal, implementering och uppföljning.

Avtal och förhandling
Ett väl genomarbetat avtal med tillhörande förhandlingar ligger alltid till grund för ett framgångsrikt sponsringprojekt. Vi kan hjälpa till i avtalsarbetets alla delar – från de inledande förhandlingarna till att formulera avtalets innehåll och se till att detta efterlevs och fungerar i praktiken.